Chủ đề số 4/2022: Marketing

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

MARKETING

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Don Sexton
(Hà Minh Hoàng, Nguyễn Trang dịch; Nhóm GoldenPages h.đ)
MARKETING CĂN BẢN
Tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết
để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ
NXB Lao động
Hà Nội, 2018

2

Paul R Gamble, Alan Tapp, Athony Marsella & Merlin Stone
(Bích Liễu - Thu Hà biên dịch)

MARKETING ĐỘT PHÁ
NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

3

Media Z
MARKETING PLAN
BẢN PHÁC THẢO KẾ HOẠCH MARKETING
NXB Thế giới
Hà Nội, 2019

4

Linda Coles
(Trương kiều Hạnh dịch)

MARKETING TRÊN MẠNG XÃ HỘI
10 bước đơn giản để tiếp thị thành công
bản thân và doanh nghiệp

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2019

5

Philip Kotler, Fernando Trias De Bes
(Vũ Tiến Phúc dịch)

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

6

Randy Frisch
(Ngân Giang dịch)

CONTENT MARKETING
TRONG KỶ NGUYÊN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
NXB Lao Động
Hà Nội, 2019

7

Neal Schaffer (Bùi Thị Thu dịch)
CHIẾN LƯỢC INFLUENCER MARKETING
Tối đa sức mạnh thương hiệu
khi triển khai chiến dịch influencer hiệu quả
NXB Thanh niên
Hà Nội, 2021

8

Iain Ellwood
(Bùi Thị Quỳnh Chi dịch)

MARKETING MỞ ĐƯỜNG TĂNG TRƯỞNG
MARKETING FOR GROWTH
NXB Thế giới
Hà Nội, 2018

9

William M. Luther
(Hồng Hạnh dịch)

CHIẾN LƯỢC MARKETING HOÀN HẢO
NXB Lao động - Xã hội
Hà Nội, 2018

10

Jeff Froom, Angie Read
(Hoàng Long dịch)

TIẾP THỊ CHO THẾ HỆ Z - MARKETING TO GENZ
Khai thác lợi thế từ những người gây ảnh hưởng -
đông đảo và RẤT KHÁC BIỆT
NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2020

11

RIO Book
DIGITAL MARKETING - TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI
Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số
NXB Lao động
Hà Nội, 2019

12

Trần Thị Bích Nga biên dịch; TS. Nguyễn Văn Quì hiệu đính
CÁC KỸ NĂNG MARKETING HIỆU QUẢ
MARKETER'S TOOLKIT
NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

13
14

Rohit Bhargava
(Hạnh Dung dịch)
SMALL BUSINESS MARKETING
LẬP KẾ HOẠCH MARKETING HIỆU QUẢ
NXB Phụ nữ
Hà Nội, 2019

15

Sean Dollwet
(Vũ Hiền dịch)

SOCIAL  MEDIA MARKETING
Chiến lược thu hút khách hàng trong thời đại 4.0
NXB Lao động
Hà Nội, 2019

16

Linda J. Popky
(Bùi Công Sơn dịch)

NHIỄU ĐỘNG THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
Tạo ra lợi thế chiến lược từ các vấn đề trong Marketing
NXB Thế giới
Hà Nội, 2021

17

Lisa Arthur
(Đỗ Thị Diệu Ngọc dịch)

BIG DATA - MARKETING THEO DỮ LIỆU LỚN
Tương tác hiệu quả hơn với khách hàng và tạo giá trị
NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

18

John Westwood
(Thu Uyên dịch)

MARKETING THỰC CHIẾN -
TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI
NXB Dân trí
Hà Nội, 2020

19

Piyachart Isarabhakdee
(Linh Vũ dịch)

BRANDING 4.0
NXB Lao động
Hà Nội, 2018

20

Jack Trout
(Trần Thu Thủy dịch)

NHỮNG SAI LẦM ĐẮT GIÁ TRONG MARKETING
NXB Công thương
Hà Nội, 2020