Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu

H20.20.02.01 - Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế hằng năm (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.02 - Các minh chứng triển khai các hoạt động HTQT theo kế hoạch hằng năm

* Đoàn ra

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc tháng 3/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Singapore tháng 4/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Ấn Độ tháng 5/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc tháng 7/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc tháng 8/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Áo tháng 9/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Nhật Bản tháng 11/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Australia tháng 12/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn tham dự Hội nghị Châu Âu về Tâm lý học lần thứ 16 (ECP 2019) tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga tháng 6+7/2019 (xem chi tiết tại đây)

- Đoàn cán bộ đi công tác tại Singapore tháng 11/2019 (xem chi tiết tại đây)

* Đoàn vào

- Kế hoạch số 6832-KH/HVBCTT-HTQT ngày 10/01/2022 về việc làm việc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 556-BC/HVBCTT-HTQT ngày 17/01/2022 về Kết quả buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 1647-TT/HVBCTT-HTQT ngày 14/4/2022 về việc xin đón Đại sứ Kazakhstan vào làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1676-KH/HVBCTT-HTQT ngày 15/4/2022 về kế hoạch làm việc với ông Yerlan Baizhanov, đại sứ Kazakhstan (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 1967-BC/HVBCTT-HTQT ngày 29/4/2022 về Kết quả buổi làm việc của Đại sứ Kazakhstan (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 2328/HVBCTT-HTQT ngày 25/5/2022 về việc xin phép đón chuyên gia Đại học Kansas vào làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Phiếu trình ký Tờ trình về việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin phép đón chuyên gia Anh đến thăm và làm việc (xem chi tiết tại đây)

- Phiếu trình ký Tờ trình về việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin phép đón chuyên gia Đại học Kansas vào làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 3135-TTr/HVBCTT-HTQT ngày 24/6/2022 về việc xin đón Đại sứ Azerbaijan vào làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Công văn số 3456-CV/HVBC&TT-HTQT ngày 21/7/2022 về việc đón chuyên gia Anh đến thăm và làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3460-KH/HVBCTT-HTQT ngày 22/7/2022 về kế hoạch làm việc với PGS.TS. Vũ Tiến Hồng, Đại học Kansas (Hoa Kỳ) (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 4268-BC/HVBCTT-HTQT ngày 13/9/2022 về Kết quả làm việc với chuyên gia Đại học Kansas (Hoa Kỳ) (xem chi tiết tại đây)

- Công văn số 4964-CV/HVBC&TT-HTQT ngày 20/10/2022 về việc xin đón đoàn Viện Báo chí Hàn Quốc vào làm việc (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4991-KH/HVBCTT-HTQT ngày 21/10/2022 về kế hoạch làm việc với TS. Giannina Warren, Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 5231-KH/HVBCTT-HTQT ngày 31/10/2022 về việc đón đoàn Viện Báo chí Hàn Quốc vào làm việc tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6489-BC/HVBCTT-HTQT ngày 21/12/2022 về Kết quả làm việc với Đại sứ Azerbaijan (xem chi tiết tại đây)

* Hội thảo khoa học

- Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng" ngày 01/11/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Hội thảo khoa học quốc tế "Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI" ngày 29-30/11/2018 (xem chi tiết tại đây)

- Hội thảo khoa học quốc tế "Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19" ngày 09/11/2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông khoa học: Quản lý hiện tại và tương lai" ngày 20, 27/11/2021 và 4/12/2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch lớp học trực tuyến về Truyền thông Hàn Quốc với Đại học Nữ sinh Sookmyung (Hàn Quốc) ngày 6/8-12/11/2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4667-KH/HVBCTT-HTQT ngày 7/10/2021 về Tổ chức tập huấn cho giảng viên chuyên ngành và Chương trình đào tạo quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Tọa đàm khoa học trực tuyến với Trường Đảng Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 16/01/2021 (xem chi tiết tại đây)

- Tọa đàm khoa học "Sử dụng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân" (Trung Quốc) ngày 16/01/2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế" ngày 03/11/2022 (xem chi tiết tại đây)

- Hội thảo khoa học quốc tế "Chính sách dựa trên minh chứng và giáo dục đại học: Thực trạng, thách thức và cơ hội" ngày 30/10-03/11/2022 (xem chi tiết tại đây)

- Tọa đàm khoa học với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 07/11/2022 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.03 - Minh chứng về các tiêu chí lựa chọn cho các nhóm đối tượng phù hợp (doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu,...) phù hợp với định hướng của Nhà trường và quy mô nghiên cứu khoa học (trong nước, quốc tế,...)

- Chiến lược hoạt động khoa học HVBCTT 2016-2030 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.04 - Tổng hợp báo cáo về đoàn công tác ra vào trường (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.05 - Báo cáo tổng kết các mặt công tác hằng năm

Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 07/01/2019 về tổng kết các mặt công tác năm 20218 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 16/12/2019 về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6048-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2020 về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6740-BC/HVBCTT-VP ngày 31/12/2021 về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6080-BC/HVBCTT-VP ngày 19/12/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.06 - Đề án về xây dựng và triển khai mô hình gắn kết giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvới cơ quan, doanh nghiệp trong đào tạo đại học

- Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Công ty CleverAds năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Báo Nhà báo và Công luận năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.07 - Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm học (nội dung về hợp tác quốc tế) (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.08 - Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo số 6595-BC/HVBCTT-KH ngày 31/12/2019 về tổng kết hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.09 - Hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của cơ sở giáo dục với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.10 - Thống kê nguồn kinh phí thu và bảng kê các trang thiết bị nghiên cứu được đầu tư trong hoạt động nghiên cứu khoa học  (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.14 - Báo cáo tình hình hợp tác của Trường với các cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.15 - Thống kê các thiết bị nghiên cứu được đầu tư (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.17 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế giai đoạn 2018 - 2023

- Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế - 1 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế - 2 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế - 3 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.18 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia, Hội thảo khoa học cấp Bộ giai đoạn 2018 - 2020

- Kế hoạch số 1382-KH/HVBCTT ngày 22/4/2020 về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam" (xem chi tiết tại đây)

H20.20.02.19 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia, Hội thảo khoa học cấp Bộ giai đoạn 2021 - 2023

- Kế hoạch số 2376-KH/HVBCTT-KH ngày 12/5/2021 về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ "Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm" (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 4614-TTr/HVBC&TT ngày 01/10/2021 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí truyền thông trong tình hình mới" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 896-KH/HVBCTT-KH ngày 22/02/2022 về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 935-KH/HVBCTT-KH ngày 22/02/2022 về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ "Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 2862-TB/HVBCTT-KH ngày 10/6/2022 về việc dự Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình số 2944-TTr/HVBCTT-KH ngày 14/6/2022 về việc xin phép tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ "Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo công việc chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay" (xem chi tiết tại đây)

- Công văn số 2171/CV-HVBCTT ngày 28/4/2023 về việc báo cáo kết quả Hội thảo khoa học Quốc gia "Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp" (xem chi tiết tại đây)