Chủ đề 5/2023: Triết học (phần 2)

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

TRIẾT HỌC (PHẦN 2)

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Lý Chấn Anh; Nguyễn Tài Thư (dịch)

NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC CƠ BẢN
 The Problems of Philosophy

NXB Tri thức
Hà Nội, 
2007

2

 

Đỗ Minh Hợp (chủ biên)

TRIẾT HỌC HIỆN SINH

NXB Tôn giáo
Hà Nội, 2020

 

3

Đỗ Anh Thơ (biên soạn)

TRIẾT HỌC KHOA HỌC

NXB Tri thức
Hà Nội, 
2019

4

Nguyễn Đình Cửu (biên soạn)

TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN

NXB Tri thức
Hà Nội, 
2019

5

PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt

TRIẾT HỌC THẨM MỸ VÀ NHÂN CÁCH

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 
2014

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Nga (chủ biên)

TRIẾT HỌC NỮ QUYỀN
Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ

 NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2017

7

G. W. F. Hegel; Phạm Chiến Khu (dịch)

TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2019

8

Nel Thomson; Đỗ Minh Hợp (dịch)

TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 
2004

9

Nguyễn Quang Hưng

TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
CỦA I.KANT, J.G.FICHTE VÀ G.W.F.HEGEL

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2013

10

Will Buckingham, Douglas Burnham, Clive Hill...; Lê Ngọc Tân (dịch)

TRIẾT HỌC - KHÁI LƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN

NXB Dân Trí, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Đông A
Hà Nội, 2019

11

Russell Bertrand; Huỳnh Duy Thanh (dịch)

CÁC VẤN ĐỀ CỦA TRIẾT HỌC
(The Problems of Philosophy)

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2019

12

Lê Công Sự

VẤN ĐỀ PHẠM TRÙ TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

NXB Tri thức
Hà Nội, 
2023

13

Đào Đức Doãn - Trần Đăng Sinh (Giới thiệu)

TRIẾT HỌC
NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

NXB Đại học Sư phạm
Hà Nội, 
2006

14

PGS.TS. Trần Văn Thụy

TRIẾT HỌC - LÝ LUẬN VÀ VẬN DỤNG

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 
2013

15
 
 
16

PGS. Nguyễn Duy Hinh

TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NXB Văn hóa Thông tin & Viện Văn hóa
Hà Nội, 2010

17

Lương Vị Hùng, Khổng Khang Hoa; Bùi Đức Thiệp (dịch)

TRIẾT HỌC GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 2
008

18

Thái Duy Tuyên

TRIẾT HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

NXB Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2013

19

Alain de Botton; Ngô Thu Hương dịch

SỰ AN ỦI CỦA TRIẾT HỌC

NXB Nhã Nam & Thế giới
Hà Nội, 2015

20

Dupre Ben; Thiên Trang, Đinh Hồng Phúc (dịch)

50 Ý TƯỞNG TRIẾT HỌC
(50 philosophy ideas you really need to know)

NXB Thế giới
Hà Nội, 
2020