Thông tin đầu mục
DDC 306
Tác giả CN Phạm, Ngọc Trung
Nhan đề Giáo trình lý luận văn hóa / TS. Phạm Ngọc Trung chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012
Mô tả vật lý 283 tr ; 20.5 cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bộ môn văn hóa học; các thuộc tính cơ bản của văn hóa; những lĩnh vực cơ bản của văn hóa; đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội và vấn đề xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ khóa tự do Lí luận văn hóa
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200596
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(78): 30110691-768
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10101702-3
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20108354-73
000 00000nam a2200000 a 4500
00111734
0021
00412342
005201804201348
008 s2012 vm| vie
0091 0
020|c48000đ
039|a20180420135210|bluyenvth|c20171104104104|doanhntk|y20171013171735|zajclib
041|aVie
082|a306|bGIAO
100|aPhạm, Ngọc Trung|cTS
245|aGiáo trình lý luận văn hóa / |cTS. Phạm Ngọc Trung chủ biên
260|aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2012
300|a283 tr ; |c20.5 cm
520|aTrình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bộ môn văn hóa học; các thuộc tính cơ bản của văn hóa; những lĩnh vực cơ bản của văn hóa; đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội và vấn đề xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
653|aLí luận văn hóa
653|aGiáo trình
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200596
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(78): 30110691-768
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10101702-3
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20108354-73
890|a101|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20108354 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 1
2 20108355 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 2
3 20108356 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 3
4 20108357 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 4
5 20108358 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 5
6 20108359 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 6
7 20108360 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 7
8 20108361 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 8 Hạn trả:31-10-2024
9 20108362 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 9
10 20108363 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào