Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD

H8.08.04.01 -Danh mục các tổ chức, hiệp hội nhà trường là thành viên tham gia

H8.08.04.02 - Thống kê các hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tác nước ngoài trong giai đoạn (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.03 - Các chứng nhận là thành viên các tổ chức, hiệp hội

H8.08.04.04 - Biên bản họp Phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách chuyên môn tại Ban HTQT (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.05 - Các báo cáo tổng kết công tác đối ngoại (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.06 - Kế hoạch về triển khai thực hiện cải thiện quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.07 - Danh mục các tổ chức, hiệp hội nhà trường là thành viên tham gia

H8.08.04.08 - Danh mục biên bản hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu

- Danh mục Biên bản hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong nước (xem chi tiết tại đây)

- VB Dự án do Viện FES tài trợ (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.09 - Danh mục kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị phối hợp với đối tác quốc tế

H8.08.04.10 - Danh mục kế hoạch tri ân, đón tiếp các trường THPT đến tham quan (xem chi tiết tại đây)

- 6324-TB Thông báo vv tổ chức đón tiếp THPT Gia Viễn A

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80524738_2523732951080545_1513600806446694400_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80631939_2523734234413750_4852038908071903232_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80658093_2523733207747186_4445659822762754048_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80706631_2523732871080553_1800148839613595648_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80732754_2523734954413678_6087926016762707968_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80747564_2523733837747123_2984369175360700416_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80840959_2523732747747232_8907336008069021696_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80852342_2523734631080377_6626251917653704704_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/80896891_2523733494413824_3227955148881920000_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81038191_2523734737747033_812065319379009536_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81078371_2523732577747249_2381394889859399680_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81103103_2523733611080479_5471282864697901056_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81244012_2523734071080433_4948263574414819328_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81377426_2523733321080508_5637850024378368000_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81505029_2523734344413739_6299353216496697344_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/81786471_2523733741080466_5813998354153078784_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/82128420_2523734474413726_6201393928827043840_n.jpg

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/Gia%20Vi%e1%bb%85n%20A.pdf

H8.08.04.11 - Hình ảnh hoạt động đón tiếp các trường THPT tới thăm quan Học viện Báo chí và Tuyên truyền(xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.12 - Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT ngày 20/2/2017 về việc chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.12 - Quyết định số 6528-QĐ/HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.12 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.13 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.14 - Báo cáo rà soát - tổng kết hoạt động HTQT (xem chi tiết tại đây)

H8.08.04.15 - Danh mục các dự án quốc tế đã và đang thực hiện