Thông tin đầu mục
  • Luận án
  • LA2-CTTT HINH
    Hình thức tuyên truyền khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay.
DDC LA2-CTTT
Tác giả CN Lê, Thị Ninh Thuận
Nhan đề Hình thức tuyên truyền khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay. LATS Chính trị học. CN: Công tác tư tưởng / 9310201 : Lê Thị Ninh Thuận; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tài Đông; Lương Khắc Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 229tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HTTT KNST cho SV, đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới HTTT KNST cho SV các trường ĐH ở Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Khởi nghiệp sáng tạo
Từ khóa tự do Trường đại học
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Từ khóa tự do Hà Nội
Khoa Chính trị học
Chuyên ngành Công tác tư tưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tài Đông
Tác giả(bs) CN Lương Khắc Hiếu
Địa chỉ HVBCTTKho luận án(1): 60100145
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133133
00241
0047A13D295-C298-4C4C-BA5E-C9D791C9E71E
005202309201114
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920111437|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLA2-CTTT|bHINH
100 |aLê, Thị Ninh Thuận
245 |aHình thức tuyên truyền khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay. |n9310201 : |bLATS Chính trị học. CN: Công tác tư tưởng / |cLê Thị Ninh Thuận; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tài Đông; Lương Khắc Hiếu
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a229tr. ; |c30cm.
520 |aLuận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HTTT KNST cho SV, đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới HTTT KNST cho SV các trường ĐH ở Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aSinh viên
653 |aKhởi nghiệp sáng tạo
653 |aTrường đại học
653 |aTuyên truyền
653|aHà Nội
690 |aChính trị học
691 |aCông tác tư tưởng
700 |aNguyễn Tài Đông|cPGS.TS |eNgười hướng dẫn
700 |aLương Khắc Hiếu|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận án|j(1): 60100145
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan an tien sithumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 60100145 Kho luận án LA2-CTTT HINH Luận án 1
Không có liên kết tài liệu số nào