Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CAI
    Cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Lê, Thị Nhung
Nhan đề Cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Lê Thị Nhung; Người hướng dẫn KH:Trương Ngọc Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 110tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Hội hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Từ khóa tự do Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm
Từ khóa tự do Cải cách thủ tục hành chính
Từ khóa tự do Hà Nội
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Nam
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105321
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133132
00242
0045824AFDA-947A-4A9A-A893-1352D55CF3D7
005202309201049
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920104921|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCAI
100 |aLê, Thị Nhung
245 |aCải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cLê Thị Nhung; Người hướng dẫn KH:Trương Ngọc Nam
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a110tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Hội hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thời gian tới.
653 |aỦy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm
653 |aCải cách thủ tục hành chính
653|aHà Nội
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aTrương Ngọc Nam|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105321
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105321 Kho luận văn LV11-XDĐ CAI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào