Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Nguyễn, Minh Phương
Nhan đề Quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / 8320101 : Nguyễn Minh Phương; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 128tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Bài điều tra
Từ khóa tự do Quản lí thông tin
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Báo mạng điện tử
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Trần Thanh Giang
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105318
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133129
00242
004ED86AB28-FD32-49F6-98E5-1C9977B36E2D
005202309200927
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920092757|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aNguyễn, Minh Phương
245 |aQuản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / |cNguyễn Minh Phương; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a128tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thông tin về các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử trong thời gian tới.
653 |aBài điều tra
653 |aQuản lí thông tin
653|aViệt Nam
653|aBáo mạng điện tử
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |aTrần Thanh Giang|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105318
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105318 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào