Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 959.7 NAN
    Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử /
DDC 959.7
Tác giả CN Văn Tạo
Nhan đề Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử / Ch.b.: Văn Tạo, Furuta Motoo
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 755 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. Tiểu ban Hợp tác Việt - Nhật nghiên cứu về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam
Tóm tắt Cung cấp một cái nhìn toàn diện, đầy đủ và có hệ thống những chứng tích lịch sử về mất mát, đau thương của Việt Nam trong nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra thông qua việc khảo sát trực tiếp những địa điểm xảy ra nạn đói, phỏng vấn những nhân chứng lịch sử cũng như chỉ ra nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn đói lịch sử này
Thuật ngữ chủ đề Nạn đói
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Furuta, Motoo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118307
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135043
0022
004B67A3706-68B2-4CFE-BF40-54E330599DA1
005202405221032
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045778562|c399000đ
039|y20240522103216|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bNAN
100 |aVăn Tạo
245 |aNạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử / |cCh.b.: Văn Tạo, Furuta Motoo
250 |aXuất bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a755 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. Tiểu ban Hợp tác Việt - Nhật nghiên cứu về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam
520 |aCung cấp một cái nhìn toàn diện, đầy đủ và có hệ thống những chứng tích lịch sử về mất mát, đau thương của Việt Nam trong nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra thông qua việc khảo sát trực tiếp những địa điểm xảy ra nạn đói, phỏng vấn những nhân chứng lịch sử cũng như chỉ ra nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn đói lịch sử này
650 |aNạn đói
650 |aLịch sử hiện đại
653 |aViệt Nam
700 |aFuruta, Motoo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118307
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/nenkinhtedidongcuatrungquocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118307 Phòng đọc mở 959.7 NAN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào