Thông tin đầu mục
DDC 951
Tác giả CN Lưu Đông
Nhan đề Văn minh Trung Hoa : Sách tham khảo / Lưu Đông ch.b. ; Dịch: Thuý Lan... ; Nguyễn Văn Đổng h.đ.
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 930 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về nền văn minh Trung Hoa với các nội dung khác nhau: Tín ngưỡng và triết học; xã hội và giai cấp, đô thị và kiến trúc; thuỷ lợi và giao thông; văn học và nghệ thuật; y học và dưỡng sinh; ẩm thực và văn hoá; binh pháp và võ thuật...
Thuật ngữ chủ đề Trung Quốc
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Văn minh
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118306
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135042
0022
0043D1F37D1-2C12-47A7-B072-2FC72D77E140
005202405220956
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-57-7704-6|c506000đ
039|y20240522095559|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a951|bVĂN
100 |aLưu Đông
245 |aVăn minh Trung Hoa : |bSách tham khảo / |cLưu Đông ch.b. ; Dịch: Thuý Lan... ; Nguyễn Văn Đổng h.đ.
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a930 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về nền văn minh Trung Hoa với các nội dung khác nhau: Tín ngưỡng và triết học; xã hội và giai cấp, đô thị và kiến trúc; thuỷ lợi và giao thông; văn học và nghệ thuật; y học và dưỡng sinh; ẩm thực và văn hoá; binh pháp và võ thuật...
650 |aTrung Quốc
650 |aLịch sử
653 |aVăn minh
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118306
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/vanminhtrunghoathumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118306 Phòng đọc mở 951 VĂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào