Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV3-CNXH THƯC
    Thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Bình Phước hiện nay.
DDC LV3-CNXH
Tác giả CN Lê, Ngọc Nghĩa
Nhan đề Thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Bình Phước hiện nay. LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học. CN: Chủ nghĩa xã hội khoa học / 8229008 : Lê Ngọc Nghĩa; Người hướng dẫn KH: Khuất Thị Thanh Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 102tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ thực trạng, nguyên nhân việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Bình Phước hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa tự do Chính sách dân tộc
Từ khóa tự do Bình Phước
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả(bs) CN Khuất Thị Thanh Vân
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105320
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133131
00242
004213991E7-BBE7-4AF0-9B25-4BCD5D644837
005202309201040
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920104012|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV3-CNXH|bTHƯC
100 |aLê, Ngọc Nghĩa
245 |aThực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Bình Phước hiện nay. |n8229008 : |bLVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học. CN: Chủ nghĩa xã hội khoa học / |cLê Ngọc Nghĩa; Người hướng dẫn KH: Khuất Thị Thanh Vân
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a102tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ thực trạng, nguyên nhân việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Bình Phước hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.
653 |aChính sách dân tộc
653 |aBình Phước
690 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
691 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
700 |aKhuất Thị Thanh Vân|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105320
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105320 Kho luận văn LV3-CNXH THƯC Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào