Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV12-XB CHUYÊN
    Chuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất bản tại Việt Nam hiện nay.
DDC LV12-XB
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Huyền
Nhan đề Chuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất bản tại Việt Nam hiện nay. LVThS Xuất bản. CN: Quản lý Xuất bản / 8320101 : Nguyễn Ngọc Huyền; Người hướng dẫn KH: Đỗ Thị Quyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 137tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng của việc CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản ở thế giới cũng như tại Việt Nam, luận văn nghiên cứu thực trạng CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản tại Việt Nam. Từ đó, khuyến nghị một số giải pháp thúc đẩy việc CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản chặt chẽ hơn, khắc phục phần nào những hạn chế còn tồn đọng.
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Từ khóa tự do Quản lý hoạt động xuất bản
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Xuất bản
Chuyên ngành Quản lý Xuất bản
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Quyên
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105319
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133130
00242
004918BD1DF-1F0C-45C9-A2DE-5826453F08B6
005202309201002
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920100302|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV12-XB|bCHUYÊN
100 |aNguyễn, Ngọc Huyền
245 |aChuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất bản tại Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Xuất bản. CN: Quản lý Xuất bản / |cNguyễn Ngọc Huyền; Người hướng dẫn KH: Đỗ Thị Quyên
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a137tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng của việc CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản ở thế giới cũng như tại Việt Nam, luận văn nghiên cứu thực trạng CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản tại Việt Nam. Từ đó, khuyến nghị một số giải pháp thúc đẩy việc CĐS trong quản lý hoạt động xuất bản chặt chẽ hơn, khắc phục phần nào những hạn chế còn tồn đọng.
653 |aChuyển đổi số
653 |aQuản lý hoạt động xuất bản
653|aViệt Nam
690 |aXuất bản
691 |aQuản lý Xuất bản
700 |aĐỗ Thị Quyên|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105319
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105319 Kho luận văn LV12-XB CHUYÊN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào