Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản trị sản xuất chương trình truyền hình chính luận tại cơ quan báo chí lực lượng vũ trang.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Nguyễn, Nguyệt Phương
Nhan đề Quản trị sản xuất chương trình truyền hình chính luận tại cơ quan báo chí lực lượng vũ trang. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / 8320101 : Nguyễn Nguyệt Phương; Người hướng dẫn KH: Bùi Chí Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 135tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên hệ thống tạp chí của HVCTQG HCM, luận văn phân tích những thành công, hạn chế về quản lý thông tin, hình thức, nội dung từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên hệ thống tạp chí của HVCTQG HCM.
Từ khóa tự do Sản xuất chương trình truyền hình
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Lực lượng vũ trang
Từ khóa tự do Chính luận
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Bùi Chí Trung
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105317
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133128
00242
0041FA7E476-67A6-4D2D-B912-B9043B3BCADC
005202309200902
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230920090233|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aNguyễn, Nguyệt Phương
245 |aQuản trị sản xuất chương trình truyền hình chính luận tại cơ quan báo chí lực lượng vũ trang. |n8320101 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / |cNguyễn Nguyệt Phương; Người hướng dẫn KH: Bùi Chí Trung
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a135tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên hệ thống tạp chí của HVCTQG HCM, luận văn phân tích những thành công, hạn chế về quản lý thông tin, hình thức, nội dung từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên hệ thống tạp chí của HVCTQG HCM.
653 |aSản xuất chương trình truyền hình
653 |aQuản trị
653|aLực lượng vũ trang
653|aChính luận
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |aBùi Chí Trung|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105317
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105317 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào