Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV15-TTVH QUAN
    Quản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV15-TTVH
Tác giả CN Tạ, Thị Vân Anh
Nhan đề Quản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố Hà Nội hiện nay. LVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội / 8320101 : Tạ Thị Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Tống Đức Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 96tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các quan điểm và giải pháp quản lý hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố Hà Nội.
Từ khóa tự do Quản lí hoạt động
Từ khóa tự do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Khoa Chính trị học
Chuyên ngành Quản lý xã hội
Tác giả(bs) CN Tống Đức Thảo
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105315
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133126
00242
00467259D63-2B77-4EA7-B256-066BF4AF479B
005202309260837
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20230926083728|bdonntl|y20230919152806|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV15-TTVH|bQUAN
100 |aTạ, Thị Vân Anh
245 |aQuản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố Hà Nội hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội / |cTạ Thị Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Tống Đức Thảo
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a96tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các quan điểm và giải pháp quản lý hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố Hà Nội.
653 |aQuản lí hoạt động
653 |aTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
653|aThành phố Hà Nội
690 |aChính trị học
691 |aQuản lý xã hội
700 |aTống Đức Thảo|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105315
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105315 Kho luận văn LV15-TTVH QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào