TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Lê Anh Đức
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023
243 tr : ảnh, bảng ; 24 cm.

Khái quát về người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc; quy trình làm ra trang phục; các thành tố và chức năng của trang phục; giá trị của trang phục truyền thống, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1