TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Vũ Văn Kiều (CNĐT); Vũ Quốc Cường; Đinh Xuân Phi; Lê Thị Ninh Thuận
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
111 tr. ; 30 cm.

Những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện báo chí và tuyên truyền; Nguyên nhân và một số kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện báo chí và tuyên truyền; Yêu cầu và giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hình thức tuyên truyền khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay. 9310201 : LATS Chính trị học. CN: Công tác tư tưởng / Lê Thị Ninh Thuận; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tài Đông; Lương Khắc Hiếu
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
229tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HTTT KNST cho SV, đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới HTTT KNST cho SV các trường ĐH ở Hà Nội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1