TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đảng bộ huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2018. 8229015 : LV ThS CN: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Vũ Thị Thùy Trang; Người hướng dẫn KH: Đàm Trọng Tùng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
122 tr. ; 30 cm.

Những nhân tố tác động đến chủ chương xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2018; Chủ trương và sự chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2018; Đánh giá quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2018.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ quận của Thành phố Hà Nội hiện nay. 8320101 : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa / Lê Mạnh Hùng; Người hướng dẫn KH: Phạm Huy Kỳ
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
117tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tuyên truyền và đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ quận, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ các quận của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Dư luận xã hội về việc thực hiện quyền trẻ em ở thành phố Hà Nội( Nghiên cứu trường hợp phường Nhân Chính và xã Minh khai). : KLTN Xã hội học/Lưu Quang Vũ; Nghd: TS.Trịnh Hòa Bình
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2001
84tr. ; 30cm.

Giới thiệu địa bàn khảo sát.Dư luận xã hội ở thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyền trẻ em.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nhu cầu làm thêm của sinh viên thành phố Hà Nội hiện nay.Khảo sát tại Học viện Báo chí và tuyên truyền. : KLTN Xã hội học / Nguyễn Thị Vân; NHD: Lưu Hồng Minh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
81tr. ; 30cm.

Thực trạng làm thêm của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.Nhu cầu làm thêm của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu làm thêm của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố Hà Nội hiện nay. 8320101 : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội / Tạ Thị Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Tống Đức Thảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
96tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các quan điểm và giải pháp quản lý hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3