TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí với việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Đề tài NCKH sinh viên / Lê Thị Thủy CNĐt; Người HDKH: ThS Tô Thị Oanh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
114 tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về báo chí với việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước; Thực trạng báo chí với việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước; Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc báo chí với việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : LVThS Công tác tư tưởng: 60.31.02.01 / Nguyễn Thị Thắm; Giáo viên hướng dẫn: TS.Phan Công Khanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
124tr ; 30cm

Chương 1: Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương 2: Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và những vấn đề đặt ra. Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trong giáo dục truyền thống cách mạng phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại : Một dẫn nhập lịch sử / Tudor Jones ; Dịch: Nguyễn Thị Vi Yên, Minh Anh
H : Tri thức, 2017
352tr. ; 24cm.

Trình bày cách diễn giải những khái niệm - tức các ý tưởng trừu tượng và tổng quát trong chính trị - về chính trị hiện đại tính từ năm 1500 đến nay, cụ thể là: Chủ quyền, nghĩa vụ chính trị, tự do, quyền, bình đẳng - được các nhà tư tưởng chính trị hình thành và diễn giải theo nhận thức và tầm nhìn riêng của họ như Machiavelli, Hobbes, Locke...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các nhóm lợi ích trong hoạch định chính sách công ở Hoa Kỳ và những gợi mở cho Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Phạm Thu Hường; GVHD: ThS Phạm Thị Hoa
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
103 tr. ; 30 cm.

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về nhóm lợi ích trong hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ, đề tài đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong việc ứng xử và kiểm soát hoạt động của các nhóm lợi ích trong hoạch định chính sách công
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng cán bộ quản lý ở Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel hiện nay. 8310201 : LVThS Chính trị học. CN: Chính trị phát triển / Đặng Xuân Nguyên; Người hướng dẫn: Trần Văn Riễn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
114tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận về chất lượng cán bộ quản lý, khảo sát thực trạng chất lượng cán bộ quản lý ở Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, luận văn đề xuất các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý ở Tổng công ty trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40