TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu
H : Nxb Tài nguyên môi trường & Bản đồ Việt Nam, 2017
160 tr. ; 21cm.
Cục Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu
Giới thiệu các khái niệm về biến đổi khí hậu (BĐKH) (Những kiến thức cơ bản nhất về thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai thường gặp,...); Giới thiệu những kiến thức cơ bản về BĐKH toàn cầu, BĐKH tại Việt Nam; Giới thiệu các kịch bản BĐKH cho Việt Nam (Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam ban hành năm 2016); Giới thiệu các tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực địa lý và các lĩnh vực
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về Báo chí" của Ban Tuyên truyền trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc - Lược dịch và ý nghĩa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng các bộ Báo chí ở Việt Nam hiện nay. / Nguyễn Thị Thu Hường
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
233 tr. ; 30 cm.

Lược dịch mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về báo chí; Gợi ý đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí ở Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo - Những kỷ niệm sâu sắc
H. : [Knxb], 2010
348tr ; 20cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo chí An Giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Khảo sát báo An Giang, đài phát thanh truyền hình An Giang, thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, từ năm 2004 - 2005) : LVThS Báo chí học: 60.32.01 / Nguyễn Hoàng Anh Tuấn; Người hướng dẫn: PGS.TS.Tạ Ngọc Tấn
H. : Học viện Báo chí&TT, 2006
104tr ; 30cm

Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước và Đảng bộ An Giang về hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - Thực trạng và giaỉ pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí Bắc Giang với vấn đề tuyên truyền pháp luật hiện nay : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Lê Minh Hải; Người HDKH: TS Nguyễn Trí Nhiệm
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
89tr ; 30cm

Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài (lý luận về pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền pháp luật, lý luận báo chí...); Khảo sát, thống kê, phân tích chất lượng tác phẩm; Đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm - chính là nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 71