TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hình thức tuyên truyền khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay. 9310201 : LATS Chính trị học. CN: Công tác tư tưởng / Lê Thị Ninh Thuận; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tài Đông; Lương Khắc Hiếu
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
229tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HTTT KNST cho SV, đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới HTTT KNST cho SV các trường ĐH ở Hà Nội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1