TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố Hà Nội hiện nay. 8320101 : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội / Tạ Thị Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Tống Đức Thảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
96tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các quan điểm và giải pháp quản lý hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1