TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình xã hội học văn hóa / TS Mai Thị Kim Thanh
H : Giáo dục, 2011
223tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm.

Cuốn sách trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hóa; một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hóa; các thành tô văn hóa; văn hóa qua một số lĩnh vực hoạt động
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình xã hội học văn hóa / TS Mai Thị Kim Thanh
Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2019
252tr. : ; 24cm.

Cuốn sách trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hóa; một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hóa; các thành tô văn hóa; văn hóa qua một số lĩnh vực hoạt động
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
Văn hóa Việt Nam / GS Trần Quốc Vượng
H. : Thời đại, 2014
743 tr ; 24 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xã hội học văn hóa / Đoàn Văn Chúc
H. : Văn hóa - Thông tin, 1997
476 tr ; 20 cm

Trình bày đối tượng nghiên cứu, những khái niệm cơ bản, phương pháp của xã hội học văn hóa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Xã hội học văn hóa / Mai Văn Hai, Mai Kiệm
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
310tr. ; 20.5cm

Trình bày khái niệm văn hóa, xã hội học văn hóa, các khái niệm cơ bản của văn hóa dưới góc nhìn xã hội học. Hình thức tồn tại và vận hành của văn hóa.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2