TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lãnh đạo giáo dục trung học cơ sở hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 8310202 / Trần Kim Ngọc; Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Anh Đào
H : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
103 tr + PL ; 30cm

Huyện ủy lãnh đạo giáo dục trung học cơ sở - Một số vấn đề lý luận; Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lãnh đạo giáo dục trung học cơ sở hiện nay - Thưc trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lãnh đạo giáo dục trung học cơ sở hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Lê Anh Đức
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023
243 tr : ảnh, bảng ; 24 cm.

Khái quát về người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc; quy trình làm ra trang phục; các thành tố và chức năng của trang phục; giá trị của trang phục truyền thống, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1