Thông tin dành cho độc giả

Tra cứu tài liệu trong thư viện

Để truy cập vào nguồn tài nguyên của thư viện, bạn có thể Tra cứu trực tuyến hoặc tìm hiểu thêm những hướng dẫn tra cứu nâng cao trong phần Trợ giúp.

Bạn có thể tra cứu ngay tại Thư viện hoặc tìm trên hệ thống tra cứu trực tuyến của chúng tôi.

Đăng ký truy cập Thư viện điện tử/Thư viện số

Trung Tâm TTKH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở cửa phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên/sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn đọc đăng ký để có thể sử dụng các dịch vụ của Thư viện.

Thể lệ đăng ký thông tin bạn đọc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Các dịch vụ khác trong thư viện

Bên cạnh việc phục vụ mượn trả tài liệu, Thư viện cung cấp một số dịch vụ khác cho bạn đọc như sao lưu tài liệu, cung cấp thông tin theo yêu cầu, tổ chức các lớp hướng dẫn thư viện, tổ chức hội nghị, hội thảo, ...

Bạn đọc có yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi