HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

(DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN)

 

1.ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 

Truy cập vào Thư viện số HVBCTT bằng 2 cách:

-Cách 1: Đánh địa chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace

-Cách 2: Vào trang web của Học viện BCTT: ajc.edu.vn. Vào menu Thư viện/Thư viện số.

Cán bộ, giảng viên trong Học viện BCTT truy cập trang Thư viện số và đọc toàn văn tài liệu sử dụng email nội bộ (***@ajc.edu.vn)để đăng ký và đăng nhập.

          Bước 1: Truy cập trang

Bước 2: Đăng ký thành viên

Nhập địa chỉ email và nhấn nút đăng ký. 

 

Hệ thống thông báo một email yêu cầu điền thông tin đăng ký đã gửi về địa chỉ email của bạn đọc.

Bước 3: Mở email cá nhân, click vào đường link yêu cầu để điền thông tin đăng ký (Email nội bộ).

Bước 4: Vào xem thư (Mail)

Bước 5: Nhấp chuột vào thư Đăng ký tài khoản Thư viện số

Bước 6: Hoàn thành đăng ký click vào liên kết

Bước 7: Nhập đầy đủ họ tên, số điện thoại, ngôn ngữ, mật khẩu     Click Hoàn tất đăng ký