Nội quy Trung tâm

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đang công tác và học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều được sử dụng các dịch vụ của Trung tâm.

Điều 2: Bạn đọc đến Trung tâm phải xuất trình thẻ khi mượn và đọc tài liệu.

Điều 3: Bạn đọc không thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhu cầu sử dụng dịch vụ Trung tâm, phải có giấy giới thiệu của cơ quan kèm theo chứng minh thư nhân dân và phải trả phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Trung tâm.

Điều 4: Bạn đọc thực hiện nếp sống văn minh:

- Trang phục nghiêm túc, giữ gìn vệ sinh, trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực Trung tâm;

- Không sử dụng điện thoại, không đội mũ, nón trong phòng;

- Đồ dùng cá nhân phải để đúng nơi quy định.

II. QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 5: Không tráo đổi, cắt xén, ghi chép, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không tự ý sao chụp tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Trung tâm khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Điều 6: Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Trung tâm.

Điều 7: Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

Điều 8. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Lập biên bản báo cáo hội đồng kỷ luật của Học viện.         

Điều 9. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Trung tâm.

Điều 10. Trung tâm sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

  • Hòm thư góp ý đặt tại các khu vực phục vụ bạn đọc
  • Trao đổi qua Email: thuvienhvbctt@gmail.com