Thông tin đầu mục
DDC 330-334
Tác giả CN Weeks, John F.
Nhan đề Kinh tế học của 1% : Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách : Sách tham khảo / John F. Weeks ; biên dịch: Nguyễn Việt Dũng... ; hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà...
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 372tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm những phân tích về nền kinh tế chính thống và lý giải các chính sách đương thời không phục vụ lợi ích của đại đa số người dân ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác mà phục vụ số ít, làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói gồm: Kinh tế học giả hiệu và kinh tế học, sự tôn thờ thị trường, tài chính và tội phạm, rao giảng những điều hoang đường về thị trường, sự giàu có, "quyền tối cao" và "thương mại tự do", những lời dối trá về chính phủ...
Thuật ngữ chủ đề Điều kiện kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Chính sách kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Mỹ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thu Trang
Tác giả(bs) CN Hà, Quỳnh Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lanh
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117196
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(2): 20140681-2
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1645
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129707
0022
0041635B82C-EFA9-453C-94A3-EE6B84A52186
005202302281646
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045767351|c168,000đ
039|a20230228164655|bhaoltp|c20220111154506|ddonntl|y20211104093453|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a330-334|bKINH
100 |aWeeks, John F.
245 |aKinh tế học của 1% : |bBằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách : Sách tham khảo / |cJohn F. Weeks ; biên dịch: Nguyễn Việt Dũng... ; hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà...
250|aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a372tr. ; |c24cm
520 |aGồm những phân tích về nền kinh tế chính thống và lý giải các chính sách đương thời không phục vụ lợi ích của đại đa số người dân ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác mà phục vụ số ít, làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói gồm: Kinh tế học giả hiệu và kinh tế học, sự tôn thờ thị trường, tài chính và tội phạm, rao giảng những điều hoang đường về thị trường, sự giàu có, "quyền tối cao" và "thương mại tự do", những lời dối trá về chính phủ...
650 |aĐiều kiện kinh tế
650 |aChính sách kinh tế
653 |aKinh tế học
653 |aMỹ
700|aNguyễn, Hoàng Hà|eHiệu đính
700|aĐỗ, Thu Trang|eBiên dịch
700|aHà, Quỳnh Hương|eBiên dịch
700|aNguyễn, Việt Dũng|eBiên dịch
700|aVũ, Thị Lanh|eHiệu đính
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117196
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(2): 20140681-2
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1645
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sach nv thang 1-2022/kinh te hoc1(2)thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20140681 Phòng mượn tư chọn 330-334 KINH Sách tham khảo 1
2 20140682 Phòng mượn tư chọn 330-334 KINH Sách tham khảo 2
3 10117196 Phòng đọc mở 330-334 KINH Sách tham khảo 3
Không có liên kết tài liệu số nào