Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn
Nhan đề Nhìn qua kính nhà mình : Tập tiểu phẩm / Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021
Mô tả vật lý 345tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu 113 tiểu phẩm của tác giả viết cho các tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Người làm báo từ năm 2013 đến 2020 về các chủ đề thời sự chính trị - xã hội, báo chí truyền thông và nội dung quốc tế
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Nhà báo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118313-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135046
0022
00465609717-751C-48C4-9746-C284B85B1F5A
005202405221502
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048055363|c145000đ
039|y20240522150241|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bNHIN
100 |aNam Sơn Ký Giả - Linh Sơn
245 |aNhìn qua kính nhà mình : |bTập tiểu phẩm / |cNam Sơn Ký Giả - Linh Sơn
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2021
300 |a345tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu 113 tiểu phẩm của tác giả viết cho các tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Người làm báo từ năm 2013 đến 2020 về các chủ đề thời sự chính trị - xã hội, báo chí truyền thông và nội dung quốc tế
650 |aBáo chí
650 |aTruyền thông
653 |aChính trị
653 |aNhà báo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118313-4
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/nhinquakinhnhaminhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118313 Phòng đọc mở 070/070.4 NHIN Sách tham khảo 1
2 10118314 Phòng đọc mở 070/070.4 NHIN Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào