Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 320/320.1 CHU
    Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược /
DDC 320/320.1
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Minh
Nhan đề Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược / Nguyễn Thanh Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023
Mô tả vật lý 682 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt rình bày quan điểm của Đảng, nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và phát triển kinh tế biển. Quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Lịch sử xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Biển đảo
Từ khóa tự do Địa chiến lược
Từ khóa tự do Chủ quyền
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118310-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135045
0022
004C2DA13C8-48A3-4291-A7F1-F97B6761C1DA
005202405221435
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043648263|cSb
039|y20240522143501|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a320/320.1|bCHU
100 |aNguyễn, Thanh Minh
245 |aChủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược / |cNguyễn Thanh Minh
260 |aHà Nội : |b Khoa học xã hội, |c2023
300 |a682 tr. ; |c24 cm.
520 |arình bày quan điểm của Đảng, nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và phát triển kinh tế biển. Quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Lịch sử xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
650 |aViệt Nam
650 |aBiển đảo
653 |aĐịa chiến lược
653 |aChủ quyền
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118310-1
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/chuquyenbiendaoovietnamthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118310 Phòng đọc mở 320/320.1 CHU Sách tham khảo 1
2 10118311 Phòng đọc mở 320/320.1 CHU Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào