Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL29-BĐPT XÂY
    Xây dựng sản phẩm báo chí đa phương tiện dành cho Gen Z – Bản tin Znews+ đăng tải trên nền tảng số của Báo điện tử VietnamPlus.
DDC KL29-BĐPT
Tác giả CN Phạm, Thị Thanh Hồng
Nhan đề Xây dựng sản phẩm báo chí đa phương tiện dành cho Gen Z – Bản tin Znews+ đăng tải trên nền tảng số của Báo điện tử VietnamPlus. 7320104 / Phạm Thị Thanh Hồng; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hằng Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 86tr. ; 30cm.
Tóm tắt Khóa luận xây dựng định dạng, cấu trúc và lên kế hoạch thực hiện, tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện dành cho Gen Z theo chủ đề, câu chuyện thịnh hành hàng tuần. Những vấn đề ảnh hưởng tới lối sống, tư duy của thế hệ trẻ và những trào lưu về sự kiện, địa điểm mang đến cảm hứng tích cực, động lực cho Gen Z. Cùng với đó, khai thác câu chuyện kinh nghiệm của những khách mời là chuyên gia, người nổi tiếng nhằm giáo dục, bồi đắp tinh thần cho Gen Z; Viết báo cáo quy trình tổ chức sản xuất các sản phẩm và thống kê kết quả thực hiện sản phẩm cụ thể; Rút ra bài học kinh nghiệm nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với cơ sở đào tạo báo chí truyền thông và đối với các cơ quan báo chí đa phương tiện.
Từ khóa tự do Sản phẩm
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Báo chí đa phương tiện
Từ khóa tự do Nền tảng số
Từ khóa tự do Báo điện tử VietnamPlus
Từ khóa tự do Gen Z – Bản tin Znews+
Khoa Phát thanh truyền hình
Chuyên ngành Phát thanh truyền hình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng Thu
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102580
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131903
00243
004ACB11E87-84F7-45C7-B4DD-4D1C839D4764
005202306191019
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230619101931|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aKL29-BĐPT|bXÂY
100 |aPhạm, Thị Thanh Hồng
245 |aXây dựng sản phẩm báo chí đa phương tiện dành cho Gen Z – Bản tin Znews+ đăng tải trên nền tảng số của Báo điện tử VietnamPlus. |n7320104 / |cPhạm Thị Thanh Hồng; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hằng Thu
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a86tr. ; |c30cm.
520 |aKhóa luận xây dựng định dạng, cấu trúc và lên kế hoạch thực hiện, tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện dành cho Gen Z theo chủ đề, câu chuyện thịnh hành hàng tuần. Những vấn đề ảnh hưởng tới lối sống, tư duy của thế hệ trẻ và những trào lưu về sự kiện, địa điểm mang đến cảm hứng tích cực, động lực cho Gen Z. Cùng với đó, khai thác câu chuyện kinh nghiệm của những khách mời là chuyên gia, người nổi tiếng nhằm giáo dục, bồi đắp tinh thần cho Gen Z; Viết báo cáo quy trình tổ chức sản xuất các sản phẩm và thống kê kết quả thực hiện sản phẩm cụ thể; Rút ra bài học kinh nghiệm nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với cơ sở đào tạo báo chí truyền thông và đối với các cơ quan báo chí đa phương tiện.
653 |aSản phẩm
653 |aXây dựng
653 |aBáo chí đa phương tiện
653|aNền tảng số
653|aBáo điện tử VietnamPlus
653|aGen Z – Bản tin Znews+
690 |aPhát thanh truyền hình
691 |aPhát thanh truyền hình
700 |aNguyễn Thị Hằng Thu|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102580
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/khoa luan tot nghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102580 Kho khóa luận KL29-BĐPT XÂY Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào