Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL24-HCM NÂNG
    Nâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
DDC KL24-HCM
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thùy Anh
Nhan đề Nâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 7310201 / Nguyễn Thị Thùy Anh; Người hướng dẫn: Lê Thị Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 105tr. ; 30cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác cán bộ thành phố Bắc Giang, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Từ khóa tự do Công tác cán bộ
Từ khóa tự do Nâng cao chất lượng
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Bắc Giang
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thảo
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102577
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131900
00243
0045EBBDE08-10C6-4609-A48A-1E87961E5807
005202306190942
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230619094246|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aKL24-HCM|bNÂNG
100 |aNguyễn, Thị Thùy Anh
245 |aNâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. |n7310201 / |cNguyễn Thị Thùy Anh; Người hướng dẫn: Lê Thị Thảo
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a105tr. ; |c30cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác cán bộ thành phố Bắc Giang, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
653 |aCông tác cán bộ
653 |aNâng cao chất lượng
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653|aBắc Giang
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
691 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
700 |aLê Thị Thảo|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102577
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/khoa luan tot nghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102577 Kho khóa luận KL24-HCM NÂNG Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào