Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL27-XB TÔ
    Tổ chức nội dung, phát hành, truyền thông sách điện tử “Trùng sinh nuôi sói con” (sách dịch) - Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka.
DDC KL27-XB
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nhan đề Tổ chức nội dung, phát hành, truyền thông sách điện tử “Trùng sinh nuôi sói con” (sách dịch) - Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka. 7320401 / Nguyễn Thị Hồng Vân; Người hướng dẫn: Trần Thu Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 70tr. ; 30cm.
Tóm tắt Khóa luận hoàn thiện nội dung đạt chất lượng tốt nhất cho bản thảo dịch truyện “Trùng sinh nuôi sói con” (từ tập 1 đến tập 5) và thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ sau biên tập như tóm tắt, số hóa sách, sáng tạo nội dung phục vụ cho việc truyền thông sách trên các nền tảng mạng xã hội; Nỗ lực hoàn thành tốt thời gian thực tập và thực hiện sản phẩm tốt nghiệp. Đồng thời, thông qua quá trình học hỏi từ việc tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức nội dung (biên tập bản thảo, tóm tắt, số hóa), truyền thông và tìm hiểu quy trình phát hành sách để khắc phục, vượt qua những hạn chế, điểm yếu của bản thân, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực bản thân để phục vụ cho nghề nghiệp sau này.
Từ khóa tự do Tổ chức nội dung
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Phát hành
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka
Từ khóa tự do Sách điện tử
Khoa Xuất bản
Chuyên ngành Xuất bản
Tác giả(bs) CN Trần Thu Quỳnh
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102575
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131898
00243
0040BD4ED9E-962D-413E-BFBD-1EE1E6385451
005202306190931
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230619093128|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aKL27-XB|b
100 |aNguyễn, Thị Hồng Vân
245 |aTổ chức nội dung, phát hành, truyền thông sách điện tử “Trùng sinh nuôi sói con” (sách dịch) - Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka. |n7320401 / |cNguyễn Thị Hồng Vân; Người hướng dẫn: Trần Thu Quỳnh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a70tr. ; |c30cm.
520 |aKhóa luận hoàn thiện nội dung đạt chất lượng tốt nhất cho bản thảo dịch truyện “Trùng sinh nuôi sói con” (từ tập 1 đến tập 5) và thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ sau biên tập như tóm tắt, số hóa sách, sáng tạo nội dung phục vụ cho việc truyền thông sách trên các nền tảng mạng xã hội; Nỗ lực hoàn thành tốt thời gian thực tập và thực hiện sản phẩm tốt nghiệp. Đồng thời, thông qua quá trình học hỏi từ việc tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức nội dung (biên tập bản thảo, tóm tắt, số hóa), truyền thông và tìm hiểu quy trình phát hành sách để khắc phục, vượt qua những hạn chế, điểm yếu của bản thân, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực bản thân để phục vụ cho nghề nghiệp sau này.
653 |aTổ chức nội dung
653 |aTruyền thông
653 |aPhát hành
653|aCông ty Cổ phần Sách điện tử Waka
653|aSách điện tử
690 |aXuất bản
691 |aXuất bản
700 |aTrần Thu Quỳnh|cThS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102575
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/khoa luan tot nghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102575 Kho khóa luận KL27-XB TÔ Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào