Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL27-XB GIA
    Gia công biên tập bản thảo “Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 (tập 1,2) tại Nxb Giáo dục Việt Nam.
DDC KL27-XB
Tác giả CN Tô, Linh Ly
Nhan đề Gia công biên tập bản thảo “Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 (tập 1,2) tại Nxb Giáo dục Việt Nam. 7320401 / Tô Linh Ly; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 64tr. ; 30cm.
Tóm tắt Biên tập cuốn Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 (tập 1, 2) để đạt được những yêu cầu cụ thể: Biên tập về nội dung để đạt chuẩn về kiến thức (làm việc, trao đổi với tác giả để xin ý kiến sửa chữa và hoàn thiện về nội dung); Biên tập về hình thức: yêu cầu đối với hình ảnh minh họa phải phù hợp, sinh động (làm việc cùng họa sĩ hình ảnh để đề xuất thay đổi những hình ảnh minh họa không phù hợp với bài học và lứa tuổi); Trao đổi, làm việc cùng nhân viên chế bản để hoàn thiện về mặt hình thức của cuốn sách (thống nhất cách trình bày từng chủ điểm, bài học, từng phần trong bài học phải rõ ràng, rành mạch, tạo cảm giác hứng thú cho học sinh).
Từ khóa tự do Gia công biên tập bản thảo
Từ khóa tự do Môn Tiếng Việt
Từ khóa tự do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Khoa Xuất bản
Chuyên ngành Xuất bản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Thu
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102574
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131897
00243
004A0DD050F-A039-474B-8565-07F04E352246
005202306190921
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230619092138|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aKL27-XB|bGIA
100 |aTô, Linh Ly
245 |aGia công biên tập bản thảo “Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 (tập 1,2) tại Nxb Giáo dục Việt Nam. |n7320401 / |cTô Linh Ly; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Thu
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a64tr. ; |c30cm.
520 |aBiên tập cuốn Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 (tập 1, 2) để đạt được những yêu cầu cụ thể: Biên tập về nội dung để đạt chuẩn về kiến thức (làm việc, trao đổi với tác giả để xin ý kiến sửa chữa và hoàn thiện về nội dung); Biên tập về hình thức: yêu cầu đối với hình ảnh minh họa phải phù hợp, sinh động (làm việc cùng họa sĩ hình ảnh để đề xuất thay đổi những hình ảnh minh họa không phù hợp với bài học và lứa tuổi); Trao đổi, làm việc cùng nhân viên chế bản để hoàn thiện về mặt hình thức của cuốn sách (thống nhất cách trình bày từng chủ điểm, bài học, từng phần trong bài học phải rõ ràng, rành mạch, tạo cảm giác hứng thú cho học sinh).
653 |aGia công biên tập bản thảo
653 |aMôn Tiếng Việt
653 |aNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
690 |aXuất bản
691 |aXuất bản
700 |aNguyễn Thị Tuyết Thu|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102574
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/khoa luan tot nghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102574 Kho khóa luận KL27-XB GIA Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào