Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CAC
    Các Đảng ủy Truyền hình Quân đội nhân dân và Công an nhân dân lãnh đạo thực hiện các chuyên mục về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Trần, Thị Mai Trang
Nhan đề Các Đảng ủy Truyền hình Quân đội nhân dân và Công an nhân dân lãnh đạo thực hiện các chuyên mục về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Trần Thị Mai Trang; Người hướng dẫn KH: Lê Văn Hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 103tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất những phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng ủy truyền hình QĐND và CAND đối với việc thực hiện những chuyên mục về XDĐ và CQNN thời gian tới.
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Đảng ủy
Từ khóa tự do Truyền hình Quân đội nhân dân
Từ khóa tự do Công an nhân dân
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Lê Văn Hội
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105213
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131907
00242
00454D04835-49E6-428D-B5ED-C632209A0CDC
005202306191533
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20230619153353|bdonntl|c20230619151505|ddonntl|y20230619150454|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCAC
100 |aTrần, Thị Mai Trang
245 |aCác Đảng ủy Truyền hình Quân đội nhân dân và Công an nhân dân lãnh đạo thực hiện các chuyên mục về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cTrần Thị Mai Trang; Người hướng dẫn KH: Lê Văn Hội
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a103tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất những phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng ủy truyền hình QĐND và CAND đối với việc thực hiện những chuyên mục về XDĐ và CQNN thời gian tới.
653 |aLãnh đạo
653 |aĐảng ủy
653|aTruyền hình Quân đội nhân dân
653|aCông an nhân dân
653|aXây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aLê Văn Hội|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105213
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105213 Kho luận văn LV11-XDĐ CAC Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào