Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ BOI
    Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Khoa học quân sự hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Vũ, Qang Quyền
Nhan đề Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Khoa học quân sự hiện nay. LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước8310202 :
Nhan đề Vũ Quang Quyền; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mô tả vật lý 133tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và xác định phương hướng giải pháp bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự.
Từ khóa tự do Khoa học quân sựu
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Từ khóa tự do Học viện
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Giang
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104627
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130232
00242
00427F4B1F7-4D4E-452A-9C67-3E6763DEA365
005202203291014
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20220329101452|byennth|c20220323163239|dyennth|y20220322161400|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bBOI
100 |aVũ, Qang Quyền
245 |aBồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Khoa học quân sự hiện nay. |n8310202 : |bLVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
245|cVũ Quang Quyền; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc Giang
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
300 |a133tr. ; |c30cm.
520 |aLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận về bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và xác định phương hướng giải pháp bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ ở Học viện Kỹ thuận quân sự.
653 |aKhoa học quân sựu
653 |aBồi dưỡng
653 |aCán bộ
653 |aLý luận chính trị
653 |aHọc viện
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
700 |aĐinh, Ngọc Giang|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104627
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104627 Kho luận văn LV11-XDĐ BOI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào