Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ BOI
    Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Ninh, Việt Hoàng
Nhan đề Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay. LV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước / 8310202 : Ninh Việt Hoàng; Người hướng dẫn KH: Phan Sỹ Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 113 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Hội thẩm Nhân dân
Từ khóa tự do Kiến thức pháp luật
Từ khóa tự do Tóa án Nhân dân
Từ khóa tự do Hà Nội
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước
Tác giả(bs) CN Phan Sỹ Thanh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104172
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128802
00242
004071B3844-6BA5-40F6-BA8A-B901BE5E3906
005202103181544
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210318154410|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bBOI
100 |aNinh, Việt Hoàng
245 |aBồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay. |n8310202 : |bLV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước / |cNinh Việt Hoàng; Người hướng dẫn KH: Phan Sỹ Thanh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a113 tr. ; |c30 cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội thẩm nhân dân của hai cấp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aHội thẩm Nhân dân
653 |aKiến thức pháp luật
653 |aTóa án Nhân dân
653 |aHà Nội
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước
700 |aPhan Sỹ Thanh|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104172
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104172 Kho luận văn LV11-XDĐ BOI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào