Thông tin đầu mục
DDC 360-369
Tác giả TT Cục Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu
Nhan đề Sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu
Thông tin xuất bản H : Nxb Tài nguyên môi trường & Bản đồ Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 160 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu các khái niệm về biến đổi khí hậu (BĐKH) (Những kiến thức cơ bản nhất về thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai thường gặp,...); Giới thiệu những kiến thức cơ bản về BĐKH toàn cầu, BĐKH tại Việt Nam; Giới thiệu các kịch bản BĐKH cho Việt Nam (Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam ban hành năm 2016); Giới thiệu các tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực địa lý và các lĩnh vực
Thuật ngữ chủ đề Sổ tay
Thuật ngữ chủ đề Tuyên truyền
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10114913, 10115335
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(3): 20134751-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126029
0022
00451C5DFA3-C651-4F0F-9D6A-078D4133792B
005201905091323
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049520921|c45000 đ
039|a20190509132237|bhangptt|c20190509132209|dhangptt|y20190502154524|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a360-369|b
110 |aCục Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu
245 |a Sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu
260 |aH : |bNxb Tài nguyên môi trường & Bản đồ Việt Nam, |c2017
300 |a160 tr. ; |c21cm.
520 |a Giới thiệu các khái niệm về biến đổi khí hậu (BĐKH) (Những kiến thức cơ bản nhất về thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai thường gặp,...); Giới thiệu những kiến thức cơ bản về BĐKH toàn cầu, BĐKH tại Việt Nam; Giới thiệu các kịch bản BĐKH cho Việt Nam (Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam ban hành năm 2016); Giới thiệu các tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực địa lý và các lĩnh vực
650 |aSổ tay
650 |aTuyên truyền
653 |aBiến đổi khí hậu
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10114913, 10115335
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(3): 20134751-3
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10114913 Phòng đọc mở 360-369 SÔ Sách tham khảo 1
2 20134751 Phòng mượn tư chọn 360-369 SÔ Sách tham khảo 2
3 20134752 Phòng mượn tư chọn 360-369 SÔ Sách tham khảo 3
4 20134753 Phòng mượn tư chọn 360-369 SÔ Sách tham khảo 4
5 10115335 Phòng đọc mở 360-369 SÔ Sách tham khảo 5
Không có liên kết tài liệu số nào