Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí An Giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Khảo sát báo An Giang, đài phát thanh truyền hình An Giang, thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, từ năm 2004 - 2005) :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Anh Tuấn
Nhan đề Báo chí An Giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Khảo sát báo An Giang, đài phát thanh truyền hình An Giang, thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, từ năm 2004 - 2005) : LVThS Báo chí học: 60.32.01 / Nguyễn Hoàng Anh Tuấn; Người hướng dẫn: PGS.TS.Tạ Ngọc Tấn
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí&TT, 2006
Mô tả vật lý 104tr ; 30cm
Tóm tắt Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước và Đảng bộ An Giang về hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - Thực trạng và giaỉ pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Từ khóa tự do Truyền thông đại chúng
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do An Giang
Từ khóa tự do Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Tác giả(bs) CN Tạ, Ngọc Tấn
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100807
000 00000nam a2200000 a 4500
00114323
00242
00415029
005201803020940
008 s2006 vm| việ
0091 0
039|a20180302094020|boanhntk|c20180302094005|doanhntk|y20171013172037|zajclib
041|aTh.s
041|aTiếng Việt
041|aViệt Nam
082|aLV1-BC|bBAO
100|aNguyễn, Hoàng Anh Tuấn
245|aBáo chí An Giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Khảo sát báo An Giang, đài phát thanh truyền hình An Giang, thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, từ năm 2004 - 2005) : |bLVThS Báo chí học: 60.32.01 / |cNguyễn Hoàng Anh Tuấn; Người hướng dẫn: PGS.TS.Tạ Ngọc Tấn
260|aH. : |bHọc viện Báo chí&TT, |c2006
300|a104tr ; |c30cm
520|aĐường lối, chính sách của Đảng, nhà nước và Đảng bộ An Giang về hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - Thực trạng và giaỉ pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
653|aTruyền thông đại chúng
653|aBáo chí
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aNông nghiệp
653|aAn Giang
653|aChuyển dịch cơ cấu kinh tế
653|aTuyên truyền
700|aTạ, Ngọc Tấn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100807
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100807 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào