Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 303/304 TAM
    80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo - Những kỷ niệm sâu sắc
DDC 303/304
Nhan đề 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo - Những kỷ niệm sâu sắc
Thông tin xuất bản H. : [Knxb], 2010
Mô tả vật lý 348tr ; 20cm
Từ khóa tự do Tuyên giáo
Từ khóa tự do Hồi kí
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10101466
000 00000nam a2200000 a 4500
00110260
0022
00410818
008 s2010 vm| vie
0091 0
020|cSb
039|a20171021010549|btinhtx|c20171013171535|dyennth|y20171013171535|zajclib
041|aVie
082|a303/304|bTAM
245|a80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo - Những kỷ niệm sâu sắc
260|aH. : |b[Knxb], |c2010
300|a348tr ; |c20cm
653|aTuyên giáo
653|aHồi kí
653|aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10101466
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101466 Phòng đọc mở 303/304 TAM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào