Thông tin đầu mục
DDC 335.4346
Nhan đề Bác Hồ với đồng bào các dân tộc
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2006
Mô tả vật lý 235 tr. ; 20.5 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần: Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc; những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc, những người được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Thư từ
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Bài phát biểu
Từ khóa tự do Bài viết
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10104372
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20117937-40
000 00000nam a2200000 a 4500
001474
0022
004523
005201711231613
008 s2006 vm| vie
0091 0
020|cSB
039|a20171123161334|bluyenvth|c20171021000350|dtinhtx|y20171013170246|zajclib
041|aVie
082|a335.4346|bBAC
245|aBác Hồ với đồng bào các dân tộc
260|aH. : |bThông tấn, |c2006
300|a235 tr. ; |c20.5 cm
520|aCuốn sách gồm 2 phần: Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc; những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc, những người được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ
653|aDân tộc
653|aThư từ
653|aHồ Chí Minh
653|aBài phát biểu
653|aBài viết
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10104372
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20117937-40
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20117937 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 1
2 20117938 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 2
3 20117939 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 3
4 20117940 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 4
5 10104372 Phòng đọc mở 335.4346 BAC Sách tham khảo 5
Không có liên kết tài liệu số nào