Thông tin đầu mục
DDC 335.4346
Nhan đề Bác Hồ với Tây Nguyên / Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Lường Thị Lan
Thông tin xuất bản Gia Lai : Nxb Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 207tr ; 20.5cm
Tóm tắt Tập hợp các bài viết, bài nói của Bác về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, và những hồi kí, kỉ niệm, tình cảm của những người con Tây Nguyên đối với Bác.
Từ khóa tự do Kỉ niệm
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Tình cảm
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Bài viết
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10111692
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20127802-5
000 00000nam a2200000 a 4500
00112908
0022
00413553
005201712150847
008 s2013 vm| vie
0091 0
020|c38000 đ
039|a20171215084747|bhangptt|c20171021013228|dtinhtx|y20171013171904|zajclib
041|aVie
082|a335.4346|bBAC
245|aBác Hồ với Tây Nguyên / |cSưu tầm, biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Lường Thị Lan
260|aGia Lai : |bNxb Hồng Bàng, |c2013
300|a207tr ; |c20.5cm
520|aTập hợp các bài viết, bài nói của Bác về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, và những hồi kí, kỉ niệm, tình cảm của những người con Tây Nguyên đối với Bác.
653|aKỉ niệm
653|aCon người
653|aTình cảm
653|aHồ Chí Minh
653|aBài viết
653|aTây Nguyên
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10111692
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20127802-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20127802 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 1
2 20127803 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 2
3 20127804 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 3
4 20127805 Phòng mượn tư chọn 335.4346 BAC Sách tham khảo 4
5 10111692 Phòng đọc mở 335.4346 BAC Sách tham khảo 5
Không có liên kết tài liệu số nào