Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL26-XDĐ CÔNG
    Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC KL26-XDĐ
Tác giả CN Tạ,Hồng Phi
Nhan đề Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay. KLTN Ngành Xây dựng Đảng CN; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / 7310202 : Tạ Hồng Phi; Người hướng dẫn: Trương Thị Duyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
Mô tả vật lý 77 tr.+ phụ lục ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện; Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Đảng viên
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Sóc Sơn
Khoa Xây dựng Đảng
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102431
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129592
00243
004F8CC07A4-EE11-42B5-8C04-35BBA8FBFAA5
005202110180952
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20211018095230|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aKL26-XDĐ|bCÔNG
100 |aTạ,Hồng Phi
245 |aCông tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay. |n7310202 : |bKLTN Ngành Xây dựng Đảng CN; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / |cTạ Hồng Phi; Người hướng dẫn: Trương Thị Duyên
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2021
300 |a77 tr.+ phụ lục ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện; Công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển Đảng viên ở Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aĐảng viên
653 |aHà Nội
653 |aSóc Sơn
690 |aXây dựng Đảng
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102431
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/khoa luan tot nghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102431 Kho khóa luận KL26-XDĐ CÔNG Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào