Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV14-CTPT CHÂT
    Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay :
DDC LV14-CTPT
Tác giả CN Hoa Đức Lâm
Nhan đề Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / Hoa Đức Lâm; Người HDKH: TS Võ Thị Hoa
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 94 tr. ; 30cm
Tóm tắt Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã - Một số vấn đề lý luận; Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - Thực trạng và vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Cấp xã
Từ khóa tự do Cán bộ chủ chốt
Từ khóa tự do Sóc Sơn
Từ khóa tự do Chất lượng
Tác giả(bs) CN Võ Thị Hoa
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50103892
000 00000nam a2200000 a 4500
00127717
00242
004EE78271A-6FF1-430F-A0AD-2B6D1D3BF6E5
005202007151526
008 s2019 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|y20200715152618|zhangptt
041|aVie
082|aLV14-CTPT|bCHÂT
100|aHoa Đức Lâm
245|aChất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : |bLVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / |cHoa Đức Lâm; Người HDKH: TS Võ Thị Hoa
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a94 tr. ; |c30cm
520|aChất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã - Một số vấn đề lý luận; Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - Thực trạng và vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
653|aHà Nội
653|aCấp xã
653|aCán bộ chủ chốt
653|aSóc Sơn
653|aChất lượng
700|aVõ Thị Hoa
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50103892
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50103892 Kho luận văn LV14-CTPT CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào