Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL26-XDĐ CÔNG
    Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay :
DDC KL26-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy
Nhan đề Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : KLTN Xây dựng Đảng & CQNN: 72.31.02.02 / Nguyễn Thị Thúy; Người hướng dẫn: ThS Trương Thị Duyên
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 79 tr ; 30cm
Tóm tắt Những vấn đề lý luận về công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện; Thực trạng công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay; Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Nông dân
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Sóc Sơn
Từ khóa tự do Vận động
Từ khóa tự do Đảng bộ
Từ khóa tự do Nông thôn mới
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Duyên
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70102300
000 00000nam a2200000 a 4500
00126305
00243
0042A14535C-0BE3-4799-985A-DC08D7881CFB
005201906120938
008 s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190612093825|zhangptt
041|aVie
082|aKL26-XDĐ|bCÔNG
100|aNguyễn Thị Thúy
245|aCông tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay : |bKLTN Xây dựng Đảng & CQNN: 72.31.02.02 / |cNguyễn Thị Thúy; Người hướng dẫn: ThS Trương Thị Duyên
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a79 tr ; |c30cm
520|aNhững vấn đề lý luận về công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện; Thực trạng công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay; Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
653|aHà Nội
653|aNông dân
653|aXây dựng
653|aSóc Sơn
653|aVận động
653|aĐảng bộ
653|aNông thôn mới
700|aTrương, Thị Duyên
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70102300
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70102300 Kho khóa luận KL26-XDĐ CÔNG Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào