Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL26-XDĐ CÔNG
    Công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay :
DDC KL26-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tôn Linh
Nhan đề Công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : KLTN XDĐ&CQNN: 10.05.21 / Nguyễn Thị Tôn Linh; Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Ngọc Nam
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
Mô tả vật lý 60tr ; 30cm
Phụ chú ĐTTS ghi:Học viện CT-HCQG HCM. Học viện BC&TT
Tóm tắt Khóa luận làm rõ và đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó xác định những giải pháp để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Đảng viên
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Sóc Sơn
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Đảng bộ
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Công tác
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Nam
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(1): 70101395
000 00000nam a2200000 a 4500
00116248
00243
00416991
005201903261457
008 s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190326145752|boanhntk|c20171021020415|dtinhtx|y20171013172241|zajclib
041|aVie
082|aKL26-XDĐ|bCÔNG
100|aNguyễn, Thị Tôn Linh
245|aCông tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : |bKLTN XDĐ&CQNN: 10.05.21 / |cNguyễn Thị Tôn Linh; Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Ngọc Nam
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2012
300|a60tr ; |c30cm
500|aĐTTS ghi:Học viện CT-HCQG HCM. Học viện BC&TT
520|aKhóa luận làm rõ và đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác phát triển đảng viên ở nông thôn của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó xác định những giải pháp để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
653|aPhát triển
653|aĐảng viên
653|aHà Nội
653|aSóc Sơn
653|a Khóa luận
653|aĐảng bộ
653|aNông thôn
653|aCông tác
700|aTrương Ngọc Nam
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(1): 70101395
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70101395 Kho khóa luận KL26-XDĐ CÔNG Khóa luận 1
Không có liên kết tài liệu số nào