Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV4-CTTT SƯ
    "Sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay :
DDC LV4-CTTT
Tác giả CN Phạm, Mai Anh
Nhan đề "Sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay : LV THS Công tác tư tưởng: 60310201 /Phạm Mai Anh; Người hướng dẫn: PGS. TS Lương Khắc Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
Mô tả vật lý 120tr. ; 30cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý lauajn về "sự ,iễn dịch" của sinh viên đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về "sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay, Quan điểm giải pháp tăng cường khả năng miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet
Từ khóa tự do Sự miễn dịch
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do quan điểm sai trái
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Internet
Tác giả(bs) CN Lương Khắc Hiếu
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50102149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125754
00242
0041A1668A9-3B36-46F8-B185-494A1DE1DE36
005201904080947
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190408094722|boanhntk|y20190408093945|zoanhntk
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV4-CTTT|b
100 |aPhạm, Mai Anh
245 |a"Sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay : |bLV THS Công tác tư tưởng: 60310201 /|cPhạm Mai Anh; Người hướng dẫn: PGS. TS Lương Khắc Hiếu
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2015
300 |a120tr. ; |c30cm.
520 |aMột số vấn đề lý lauajn về "sự ,iễn dịch" của sinh viên đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về "sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay, Quan điểm giải pháp tăng cường khả năng miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet
653 |aSự miễn dịch
653 |aSinh viên
653 |aquan điểm sai trái
653 |aHà Nội
653 |aInternet
700 |aLương Khắc Hiếu|cPGS. TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50102149
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50102149 Kho luận văn LV4-CTTT SƯ Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào