Thông tin đầu mục
DDC 780
Nhan đề 1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. Quyển 1, Nhạc vũ cung đình.Ca trù (tư liệu Hán Nôm)
Thông tin xuất bản H. : Âm nhạc, 2010
Mô tả vật lý 718tr ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi:Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
Từ khóa tự do Ca trù
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhạc cung đình
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10108607, 10108816
000 00000nam a2200000 a 4500
00110629
0022
00411205
005201805311047
008 s2010 vm| vie
0091 0
020|cSB
039|a20180531104709|bhangptt|c20180531104539|dhangptt|y20171013171603|zajclib
041|aVie
082|a780|bMÔT
245|a1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. |nQuyển 1, |pNhạc vũ cung đình.Ca trù (tư liệu Hán Nôm)
260|aH. : |bÂm nhạc, |c2010
300|a718tr ; |c24cm
500|aĐTTS ghi:Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
653|aCa trù
653|aÂm nhạc
653|aHà Nội
653|aThăng Long
653|aViệt Nam
653|aNhạc cung đình
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10108607, 10108816
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108607 Phòng đọc mở 780 MÔT Sách tham khảo 1
2 10108816 Phòng đọc mở 780 MÔT Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào