Thông tin đầu mục
DDC 780
Nhan đề 1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. Quyển 2, Nhạc cổ truyền
Thông tin xuất bản H. : Âm nhạc, 2010
Mô tả vật lý 719tr ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi:Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10108608-9
000 00000nam a2200000 a 4500
00110628
0022
00411204
005201805311048
008 s2010 vm| vie
0091 0
020|cSB
039|a20180531104817|bhangptt|c20171021010905|dtinhtx|y20171013171603|zajclib
041|aVie
082|a780|bMÔT
245|a1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. |nQuyển 2, |pNhạc cổ truyền
260|aH. : |bÂm nhạc, |c2010
300|a719tr ; |c24cm
500|aĐTTS ghi:Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
653|aÂm nhạc
653|aHà Nội
653|aThăng Long
653|aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10108608-9
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108608 Phòng đọc mở 780 MÔT Sách tham khảo 1
2 10108609 Phòng đọc mở 780 MÔT Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào