Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông thương hiệu "Bưởi đặc sản Đoan Hùng" :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn Hà Linh
Nhan đề Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông thương hiệu "Bưởi đặc sản Đoan Hùng" : LVThS Báo chí học; 8 32 01 01 / Nguyễn Hà Linh; Người hướng dẫn: PGS, TS Hà Huy Phượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 145 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Trên cơ sở khảo sát thực trạng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ, tác giả sẽ phân tích các số liệu, dẫn chứng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo Phú Thọ và Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ, đánh giá những ưu, nhược điểm, nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ.
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Đặc sản
Từ khóa tự do Đoan Hùng
Từ khóa tự do Thương hiệu
Tác giả(bs) CN Hà Huy Phượng
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50103822
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127181
00242
004F77E3B63-3B78-4B0C-913D-844A6918A909
005202003021401
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20200302140138|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV1-BC|bBAO
100 |aNguyễn Hà Linh
245 |aBáo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông thương hiệu "Bưởi đặc sản Đoan Hùng" : |bLVThS Báo chí học; 8 32 01 01 / |cNguyễn Hà Linh; Người hướng dẫn: PGS, TS Hà Huy Phượng
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300 |a145 tr. ; |c30 cm.
520 |aTrên cơ sở khảo sát thực trạng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ, tác giả sẽ phân tích các số liệu, dẫn chứng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo Phú Thọ và Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ, đánh giá những ưu, nhược điểm, nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ.
653 |aBáo chí
653 |aTruyền thông
653 |aPhú Thọ
653 |aĐặc sản
653 |aĐoan Hùng
653 |aThương hiệu
700 |aHà Huy Phượng|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50103822
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50103822 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào