Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV6-KT ANH
    Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ hiện nay :
DDC LV6-KT
Tác giả CN Đỗ, Thị Thúy Hoa
Nhan đề Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ hiện nay : LVTHS Kinh tế chính trị: 60 31 02 04/Đỗ Thị Thúy Hoa: TS.Hoàng Yến
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
Mô tả vật lý 107tr.+phl ; 30cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường,thực trạng tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh phú Thọ giai đoạn từ 2005-2014,giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Tăng trưởng kinh tế
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Ảnh hưởng
Tác giả(bs) CN Hoàng Yến
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50102433
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125878
00242
004B115E8B4-FCED-4743-B40E-3FC3B027B147
005202305101018
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20230510101837|bhaoltp|c20200821141328|dluyenvth|y20190411085633|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV6-KT|bANH
100 |aĐỗ, Thị Thúy Hoa
245 |aẢnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ hiện nay : |bLVTHS Kinh tế chính trị: 60 31 02 04/|cĐỗ Thị Thúy Hoa: TS.Hoàng Yến
260 |aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2015
300 |a107tr.+phl ; |c30cm.
520 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường,thực trạng tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh phú Thọ giai đoạn từ 2005-2014,giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới
653 |aMôi trường
653 |aLuận văn thạc sĩ
653 |aTăng trưởng kinh tế
653 |aPhú Thọ
653 |aẢnh hưởng
700 |aHoàng Yến
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50102433
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50102433 Kho luận văn LV6-KT ANH Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào